Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HUNDSKOTT, sbst.
Ordformer
(hundschåt 1618. hundskott 1610 (: HundskottzByxor)1718. hundskåt 1603 (: hundskåtz Tröija). hundzkott 1645. hundzkåt 1603 (: Hundzkåtz Kasiacka). hundz skot 1618. hunskååt 1637)
Etymologi
[jfr ä. d. huntsskat, av fr. Hondschoote, namn på en stad i norra Frankrike, fordom bekant för sina stora väverier]
(†) tyg från Hondschoote. 3 allnar hundschåt. VRP(Jkpg) 17/2 1618. Stiernman Com. 6: 524 (1718).
Ssgr (†): HUNDSKOTTS-BYXOR, pl. ArvskifteSthm 14/1 1610.
-KASACK. ett slags kappa av ”hundskott”. BoupptSthm 31/6 1603.

 

Spalt H 1426 band 11, 1932

Webbansvarig