Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HUMP hum4p, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -ar ((†) -er 1648).
Etymologi
[liksom d. humpe av t. humpe, humpen; eg. samma ord som HUMP, sbst.1]
(förr) ett slags stort dryckeskärl. När der blåsses allarm, så skall man höra medh vndran, / Fältskrij glam och gny, huru stycken och humperne dundra. Stiernhielm Herc. 167 (1648; i bild i fråga om dryckeslag); jfr: Därs. 207 (1658, 1668). Scholander I. 1: 29 (1867). — jfr RENVINS-HUMP.

 

Spalt H 1393 band 11, 1932

Webbansvarig