Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HUMOR, sbst.3, se HUMÖR.

 

Spalt H 1392 band 11, 1932

Webbansvarig