Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HUMLESVANS, anträffat bl. i pl. -ar.
Ordformer
(homble- 1563. humel- 1548)
Etymologi
[förleden av okänt urspr.]
(†) ett slags fjäder som användes i hjälmbuskar. 2. Longa Hwita Humel swansza, som äre tilhopa feste, och haffua 6 duller, och 6 wipszer Smuckade aff gull och perlor. HH 2: 18 (1548; under rubriken Fieddrar i inventariet över kungl. klädkammaren). Swarta Humel swansza .. Innsprengde Humel swansza. Därs. Twå swartte fiederbusker på hestehuffuud, hwardere med 2 homble swantzer, smycket med perler. FörtHertJohLösegend. 1563, s. 29.

 

Spalt H 1387 band 11, 1932

Webbansvarig