Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HUMINIT hum1ini4t l. 1-, r.; best. -en.
Etymologi
[av HUMUS o. det i mineralnamn vanliga suffixet -it. Benämningen bildad av svensken F. L. Ekman]
miner. humusartat ämne som ingår i den till urbärget hörande bärgarten mikroklinsten. FLEkman i ÖfversVetAFörh. 1868, s. 146. 2NF (1909).

 

Spalt H 1379 band 11, 1932

Webbansvarig