Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HUJ huj4, sbst.2, n.
Etymologi
[till HUJA]
(föga br.) sus, vin(ande); jfr HUJA 2. Vi (hade) endast hört ett hvin och ett huj (då kurirerna foro förbi). Nyblom Hum. 177 (1874).

 

Spalt H 1355 band 11, 1932

Webbansvarig