Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HOT, sbst.3, n.
Etymologi
[jfr sv. dial. (Norrl.) hot, benämning på vissa sjukdomar (Rietz); sannol. nära samhörigt med HOTA, v.2, o. med urspr. bet.: stick, styng, stöt. Jfr HOT, sbst.2]
(†) sjukdom (som yttrar sig) med håll l. styng; kolik. Lind (1749). SundhetscollBer. 1851, s. 13.
Ssg: HOT-SKOTT. (†) enl. folktron gm trollskott åstadkommet anfall av ”hot”. Ihre Superstit. 63 (1750).

 

Spalt H 1258 band 11, 1932

Webbansvarig