Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HORATIANSK hωrat1sia4nsk, äv. -ra1-, äv. hor-, förr äv. HORATISK l. HORATSISK, adj.; adv. -T.
Ordformer
(-tiansk 1818 osv. -tisk 1806 osv. -tsisk 17951822. -zisk 1784)
som hänför sig till l. är utmärkande för den romerske skalden Horatius († 8 f. Kr.). En Horazisk upflygt. Thorild Gransk. 1784, 1: 24. En Horatsisk finhet och ädelhet i berömmet. Franzén Minnest. 2: 56 (1822). (Schück o.) Warburg 2LittH IV. 1: 405 (1915). — särsk. (föga br.) om översättning från Horatius. Ett par Horatziska öfversättningar medfölja ock. Hjärne DagDrabbn. 184 (i handl. fr. 1805).

 

Spalt H 1211 band 11, 1932

Webbansvarig