Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HOPOM, adv.
Etymologi
[fsv. hopom, eg. dat. pl. av hoper (se HOP, sbst.3); jfr uttr. i o. med hopom (se HOP, sbst.3 I 2 b)]
(†) hopvis, hoptals, i skaror; i mängd, rikligt. Dieffuulen .. driffuer .. siälanar hopom til heluitis. PErici Musæus 1: 215 a (1582). Hwadh wij nu haffuom j thetta liffuet, styckewijs j Creaturen, och icke ther aff mätte warde, thet skole wij alt ther haffua hopom j Gudhi. Därs. 2: 16 a. Then arga onda werldena, henne hitzar han (dvs. djävulen) hopom vpå migh. Balck Ridd. C 4 a (1599).

 

Spalt H 1171 band 11, 1932

Webbansvarig