Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HOP, sbst.3 o. adv. ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1153):
(I 4 b δ, ε, II) HOP-LÄKA, -ning. (hop- 1734 osv. ihop- 17471851) läka (ihop); numera bl. i pass. o. (ngn gg) intr.; särsk. om sår: växa igen, gro igen; äv. om avbrutet ben o. d.: växa ihop. Serenius (1734; under heal). Hindra .. (sårets) förtidiga hopläkning. Cederschiöld HbBarnm. 289 (1843). 2NF 27: 540 (1918). särsk. geol. i utvidgad anv.: om bärgspricka, söndersprucket bärg o. d. Linné Vg. 114 (1747). Söndersprucket berg är ofta hopläkt av kvarts eller kalk, som utfällts av genom remnorna sipprande lösningar. Sörlin JoL 97 (1925).
(I 4 b ε, II) -LÄNKA, -ning. (hop- c. 1755 osv. hopa- 1688. ihop- 1873) sätta samman de olika länkarna i (en kedja); hopbinda med en kedja; länka ihop, länka samman; ofta allmännare l. bildl.: (fast) hopbinda l. sätta ihop. LejonkDr. 168 (1688; bildl.). Då fånge eller fångar skola föras till länshäkten, böra de gå hoplänkade under bevakning af ridande fånggevaldiger. AB 1840, nr 36, s. 2. Nu återstod tydligen endast en ren formalitet … Då skulle beviskedjan vara hoplänkad, stark som av hamrad metall, omöjlig att sönderbryta. Essén Misst. 36 (1911). Runt om halsen och långt ner på bröstet hängde stjärnor och kors av styvt guldpapper, hoplänkade till kedjor. Lagerlöf Kejs. 261 (1914).
(I 4 b ε, II) -LÄSA, -ning (JernkA 1819, s. 93). (hop- 17051880. ihop- 1831) (†) hoplänka, hopkedja; allmännare l. bildl.: (fast) förena, fästa (ngt vid ngt), sammanbinda. Alla Statsfångarne i Orleans .. (hava), parvis hopläste, (anländt) til Portarne af Paris. SP 1792, nr 220, s. 3. Ett bättre malmstenarnes hopläsande och fästande vid hvarandra. JernkA 1852, s. 156. särsk. i fråga om äktenskaplig förening. Hoopläsa Wijf och Man. Brobergen 98 (1705, 1708).
(I 4 b δ, ε, II) -LÖDA, -ning. (hop- 1869 osv. ihop- 16821749. tillhopa- 1754) gm lödning förena (två föremål l. olika delar av ett föremål); gm lödning fylla (ett hål o. d.) l. reparera (ngt); löda ihop, löda samman. RelCur. 52 (1682). Hålet i guttaperkan .. hoplödes ytterst omsorgsfullt. Nyström Telegr. 372 (1869). 2NF 28: 28 (1918).
-LÖPA. (hop- 1742 osv. hopa- 1691. ihop- 17161749) löpa ihop, löpa samman.
1) till I 4 b, ε, ε ε’, II; med sakligt huvudord: förenas (i en punkt); utan (tydlig) gräns övergå (i ngt); äv. bildl. Rålamb 8: 85 (1691). Törneros Bref 2: 17 (c. 1825; bildl.). (milans) .. översida brukar man hacka små spår eller rännor, som hoplöpa i mitten, varigenom tjäran får lättare att samla sig. Fatab. 1925, s. 16.
2) (†) till I 4 b γ, II, om mjölk: löpna. VetAH 1742, s. 133.
(I 4 a, b ε, II) -MALA, -ning. (hop- 18521927. lhop- 1747) låta (säd av olika slag) undergå malning tillsammans; gm malning förena (olika slag av säd); mala ihop, sammanmala. Wallerius Min. 443 (1747). Östergren (1927).

 

Spalt H 1170 band 11, 1932

Webbansvarig