Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HOPLÄGGA 3p~läg2a, v. -er, -lade, -lagt, -lagd; se för övrigt LÄGGA. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Ordformer
(hop- 1700 osv. hopa- 16401856. ihop- 16521883. ihopa- 16601914. tillhop- 1708. tillhopa- 16591817. tillhope- 1620)
Etymologi
[till HOP, sbst.3 o. adv.]
(i fråga om bruklighet, särsk. i olika böjningsformer, jfr anm. sp. 1153) lägga ihop, lägga samman.
1) lägga (olika föremål l. skilda delar av ett föremål l. olika mängder av ett ämne o. d.) tillsammans l. närmare l. intill varandra; samla l. upplägga (ngt) i en hög l. högar o. d.; jfr HOP, sbst.3 o. adv. I 4 b α, β, γ, II. (Sv.) hoopaläggia, (lat.) Cumulare. Linc. (1640). Igenom det att höet .. hoplägges (i såtar), kommer det att öfver natten taga en värma, som (osv.). EconA 1808, jan. s. 66. S. k. ”dubbelt asfaltpapp” (double-papier) fås genom att bestryka tvänne lika stora pappskifvor med smältande asfalt, hoplägga de ännu varma asfaltbestrukna sidorna och sammanpressa skifvorna mot hvarandra. NF 1: 1179 (1876). 2NF 37: 661 (1925). — särsk.
a) lägga (pängar) på hög; samla; spara; numera bl. (tillf.) i uttr. en hoplagd pänning o. d. Sedan nepotismen upkom, ha .. (påvarna) eij ihop lagt stora penningar. SvBrIt. 1: 61 (c. 1700). (Bondsonen) var ”ute på förtjänster” och återgick för det mesta till fäderneyrket med en hoplagd penning som grundplåt. Högberg Frib. 18 (1910).
b) (numera knappast br.) skjuta ihop (pängar o. d.). (Vi) summor hoplagt / Att köpa en present åt kejsaren. Hagberg Shaksp. 6: 35 (1849).
2) fälla ihop, vika ihop, veckla ihop, tillsluta (ett brev o. d.); jfr HOP, sbst.3 o. adv. I 4 b γ, δ, II. (Votering bör ske) genom hoplagde sedlar .., de der omskakas och sedan öpnas. PH 6: 4710 (1757). De filosofiska strötankarnes möjliga filosofi dunstar otvifvelaktigt bort, när boken hoplägges. Klockhoff ESkr. 242 (1866). Han skulle lämna det (dvs. brevet) ifrån sig, men då märkte han visst, att det inte var nog väl ihopalagt. Lagerlöf Kejs. 122 (1914).
3) (†; se dock a, b, d) förbinda, förena, bilda ett helt av (olika föremål), sammanslå (ngt med ngt), sammanlägga; jfr HOP, sbst.3 I 4 b ε, II. LReg. 143 (1620). (Arten) Lutra är (i 1748 års edition av Linnés Systema Naturæ) hoplagd med Mustela, och Catodon med Physeter. SvMerc. 3: 1271 (1758). Tilförene voro här 2 Borgmästare (i Sala), men sysslorne hoplades 1696. Hülphers SvStäd. 1: 69 (1778). Almqvist Grimst. 23 (1839). — särsk.
a) (fullt br.) bärgv. i fråga om gruvmätning med tublinjal l. efter liknande metod: konnektera (de olika mätlapparnas) mätningsresultat o. överföra dem på ett större papper, (på karta) förbinda (de olika mätningarna) till ett helt, ”sammanlägga” (mätningen). Jag fann .. att, om man enligt den äldre methoden hoplägger en mätning flere gånger, man nästan alltid får varierande resultat. JernkA 1824, s. 99. Fel vid hopläggningen af mätlapparna. Därs. 1867, s. 133.
b) (numera föga br.) i fråga om läsning: binda (se BINDA, v. 21 a δ). Den som vill läsa vettenskaper, måste först lära bokstäfver, så stafva, sedan hoplägga, derpå lära gloser och fraser, änteligen begriper han texten. Linné Bref I. 2: 271 (1765). Nordvall Modersm. VII (1863).
c) med avs. på ord o. d.: sammansätta. Sammansatta Partiklar .. uppkomma .. (bl. a.) Af hoplagda Verber: (t. ex.) Kanske. Enberg SvSpr. 225 (1836).
d) (fullt br.) summera ihop, lägga ihop (tal). Talen hopläggas i den följd, som ledernas ställning bjuder. Rydberg Urpatr. 19 (1873). Dens. Vap. 136 (1891).
Ssgr: (3 a) HOPLÄGGNINGS-BLAD. bärgv. benämning på det till en gruvkarta hörande kartblad varå de olika mätlapparnas mätningsresultat konnekterats o. överförts. JernkA 1824, s. 113. TT 1902, K. s. 114.
(1 b) -DANS. (i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat) danstillställning där förtäringen anskaffas gm sammanskott av deltagarna. Uppl. 2: 374 (1908). Fatab. 1925, s. 71.
(3 c) -ORD. (†) ord som endast nyttjas i ssg(r). SAD 1: 160 (1787).
Avledn.: HOPLÄGGBAR, adj. särsk. till 2: som kan fällas ihop. Balck Idr. 1: 399 (1886). Fornv. 1915, s. 145.

 

Spalt H 1168 band 11, 1932

Webbansvarig