Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HOKUSPOKUS hωk1uspωk4us l. 1kuspω4kus, stundom hok1uspok4us, ngn gg 30~20, interj. o. sbst., l. HOKUS POKUS40 40, interj.; ss. sbst. n.; best. (föga br.) -et (Högberg Frib. 401 (1910)); pl. =.
Ordformer
(hockus pockus 1914. hokus, bokus 1914. hokus pokus, hokuspokus (hocus pocus l. pochus) 1704 osv. hockes pockes c. 1835. hockspocks 1694. hoxpox 1743. huxpux 1712. jocus pocus 1846. Anm. I bet. I har ofta tillagts filiokus fil1iωk4us l. fi1l-, l. 4k-, stundom -ok4(Cederschiöld Rytm. 155 (1905) osv.), förr äv. filias (Holmberg (1795; under breloque), Deleen 599 (1829: Hokuspokusfilias)))
Etymologi
[jfr d. hokuspokus (filias l. filius l. filiokus), t. hokuspokus, eng. hocuspocus, ä. eng. hocas pocas (1624), i ä. eng. äv. med bet.: trollkonstnär; vanl. förklarat ss. en förvrängning av den katolska lat. nattvardsformeln hoc (enim) est corpus (meum), ”detta är min lekamen”, varvid filiokus (filias) skulle ha uppkommit av tillägget filii (corpus), ”sonens (lekamen)”, l. dyl.]
I. interj.; formel som uttalas av trollkonstnärer (”taskspelare”) o. a. under utförande av en trollkonst; äv. (skämts.) oeg., angivande att ngt sker oväntat o. överraskande, ss. gm trolleri: hux flux; stundom i adverbiell anv. Holmberg (1795; under breloque). Gif nu akt: byt om platser, och — hokus pokus! — hvem är nu domaren, hvem är nu tjufven? Hagberg Shaksp. 11: 124 (1851). Partiet lägger sig hokus pokus till med den nya ekonomiska politiken. Karlgren BolsjevRyssl. 75 (1925).
II. sbst.: trollkonst (”taskspelarkonst”); äv. (i sht skämts.) allmännare: gåtfullt, mystiskt förehavande. Brobergen 40 (1694, 1708). Et par .. karlar .. vil ha den nåden, at göra sina hokuspokus för Hans Nåd. Altén Inpromptu 22 (1798). Många av .. (tibetanerna) hade kommit med blott .. för att på nära håll iakttaga en europé och hans för dem obegripliga hokus pokus. Hedin ScoutL 180 (1913). — särsk. (mindre br.): rackartyg, spratt; ”smussel”. Almqvist Col. 34 (1835). (En bra karl) är inte med om intriger, humbug och hokus-pokus. PT 1906, nr 195 A, s. 3.

 

Spalt H 1109 band 11, 1932

Webbansvarig