Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HOGSHÖFT, n.; pl. =.
Ordformer
(hogz- (hox-, hågx-) 15361559. hogxe- 1535. hu(g)x- 15351559. högsen- (höx(s)en-) 1566. -hoffth 1535. -höffd 1559. -höfft(t), -høffth 15351567. -höffued 1539. hvgxet 1535)
Etymologi
[liksom ä. d. hogshoffuit, huxhoffuit, av mnt. hūkeshōvet (ä. holl. hockshoot), efter eng. hogshead; förra leden är möjl. eng. hog, svin, av ovisst urspr.; senare leden är head (se HUVUD). Se vidare OXHUVUD]
(†) stort kärl l. mått för våta varor, vanl. hållande omkr. 286 (l. 245) liter, ”oxhuvud”. TullbSthm 1535, s. 29 a. Forssell Hist. II. 1: 51 (cit. fr. 1539). VinkällRSthm 1566—67, RVarberg.

 

Spalt H 1106 band 11, 1932

Webbansvarig