Publicerad 1932   Lämna synpunkter
HOFFMANSDÖME, n.; best. -et.
Etymologi
[av HAUPTMAN o. DÖME 3]
(†) = HAUPTMANSKAP. Då må i wäll tillseija honom thett hoffmansdömet (dvs. att vara hövitsman för en fännika). G1R 16: 730 (1544).

 

Spalt H 1105 band 11, 1932

Webbansvarig