Publicerad 1931   Lämna synpunkter
HIPPOKRENE hip1okre4ne l. -å- l. -ω-, l. -rä4-, äv. 1032, r. l. f.; best. -en.
Ordformer
(-cren 1768)
Etymologi
[av gr. Ἱπποκρήνη, eg. ”hästkällan”, av ἱππο– (se HIPPO-) o. κρήνη, källa. Källan i fråga hade enl. sagan uppkommit gm ett hovslag av Pegasos]
namn på en i antiken åt sånggudinnorna helgad källa på bärget Helikon i Grekland. — särsk. (i poetiskt spr.; numera knappast br.) i mer l. mindre bildl. anv., om poesiens källa; jfr AGANIPP. Spegel GW 175 (1685). (Lidners) vana att icke blott ur Aganippens och Hippokrenens källor hämta sin berusning. Franzén Minnest. 3: 378 (1838). Du skall på Campbell icke göra dråp / För det hans Hippokrene sinad väller. CVAStrandberg 4: 75 (1857). Böttiger 5: 290 (1871, 1874).

 

Spalt H 946 band 11, 1931

Webbansvarig