Publicerad 1931   Lämna synpunkter
HIBERNER, sbst. pl. Anm. Ngn gg förekommer den latiniserade formen hibernia (o. hibernie). KKD 12: 321, 323 (1703).
Ordformer
(hi- 17041707. hy- 1703)
Etymologi
[till lat. hiberna (castra), vinterkvarter, pl. av hibernus, vinterlig (se HIBERNERA)]
(†) (pänning)bidrag till vinterkvarter. KKD 11: 38 (1703). Kong Stanislas (lär) .. kunna utskrifwa dee hiberner och afgiffter, hwarmed arméen bäst kan hollas utj hörsamheet. Därs. 6: 35 (1707).
Ssg (†): HIBERNE-PÄNNINGAR, pl. (-ne- 1704. -nie- 1703) = HIBERNER. KKD 12: 321 (1703). Carl XII Bref 326 (1704).

 

Spalt H 884 band 11, 1931

Webbansvarig