Publicerad 1931   Lämna synpunkter
HEUS, sbst.
Etymologi
[sv. dial. (Västergötl.) heus (Hof DialVg. 147 (1772))]
(†) gehör; i uttr. få heus, få gehör, göra sig åtlydd, skaffa sig respekt. Archipræses (min studentvärja) iagh widh sijdan bär, / Han får strax Heus vthan beswär. Chronander Surge B 3 b (1647).

 

Spalt H 881 band 11, 1931

Webbansvarig