Publicerad 1931   Lämna synpunkter
HERUNTER herun4ter, äv. med tyskt uttal, adv.
Etymologi
[av t. herunter; av her (jfr HÄR, adv.) o. unter (se UNDER, prep. o. adv.)]
(vard., skämts.) ned, nedåt, utför (i bildl. bem.); ”på dekis”. Med åren / går också lynnet ”herunter”. Nordstjernan 1846, s. 116. Engång .. / Steg i Carl den tolftes tider / Ända till furir en Munter, / Sen dock bar på nytt herunter. Runeberg 5: 65 (1860). Det går herunter för gubben Samson. Malmberg Höstd. 142 (1907).

 

Spalt H 849 band 11, 1931

Webbansvarig