Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HEPATIT he1pati4t, äv. hep1-, sbst.1, r.; best. -en; pl. (i fråga om olika slag av hepatit) -er. (Anm. I medicinskt fackspr. användes vanl. rent lat. form)
Etymologi
[av nylat. hepatitis, till gr. ἧπαρ (se HEPAR)]
med. o. veter. inflammation i leverns vävnader. Tholander Ordl. (c. 1870). SvJordbrB HusdjSj. 381 (1920).

 

Spalt H 798 band 11, 1930

Webbansvarig