Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HEPATISK hepa4tisk, adj.
Etymologi
[jfr t. hepatisch, eng. hepatic, fr. hépatique; av lat. hepaticus, av gr. ἡπατικός; adj. till ἧπαρ (se HEPAR)]
I. (föga br.) med. som har avseende på levern; förr äv. om läkemedel: som är värksam mot leversjukdom(ar). Hepatiskt medel. Dalin (1852). Cannelin (1921).
II. (†) kem. som har avseende på ”hepar” o. liknande svavelföreningar; som har lukt av dylika föreningar, i sht av svavelväte; svavelhaltig; särsk. i uttr. hepatisk luft l. gas, svavelväte. Bergman Jordkl. 2: 197 (1774). Hepatisk luft. Scheele Bref 395 (1780). Hepatiskt vatten. Keyser Kemien 1: 271 (1869). WoJ (1891).

 

Spalt H 798 band 11, 1930

Webbansvarig