Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HEMORROJDAL he1morojda4l l. hem1-, l. -år- l. -ωr-, l. HÄMORROJDAL 1m- l. häm1-, adj.
Ordformer
(äv. skrivet -r(r)(h)oid-. hemo- 1788 (: hemorroidal attaque) osv. hemmo- 1835 (: hemmorrhoidal-affektioner). hæmo- (haemo-) 1784 (: hæmorrhoidal-siukdom)1885 (: Haemorrhoidalblödning). hämo- 1757 (: Hämorrhoidal eller gyllenåderspulsen) osv.)
Etymologi
[jfr t. hämorrhoidal, eng. hæmorroidal, fr. hémorr(h)oïdal; till HEMORROJDER]
(knappast br. utom ss. första led i ssgr) som sammanhänger med l. har avseende på ”hemorrojder”; numera bl. (i fackspr.) i fråga om hemorrojder i eg. mening (se HEMORROJDER); jfr HEMORROJDALISK 1 (se HEMORROJDER avledn.). Andersson (1845, 1857). Dalin (1852). WoJ (1891).
Ssgr (i fackspr.): HEMORROJDAL-AFFEKTION. [jfr t. hämorrhoidalaffektion] (numera knappast br.) jfr AFFEKTION 1 slutet. En 50 års man .., som ofta varit besvärad af lefver- och hemmorrhoidalaffektioner. TLäk. 1835, s. 91.
-ARTAD, p. adj. Dalin (1852).
-ATTACK. (numera knappast br.) jfr ATTACK 3. Kellgren (SVS) 6: 210 (1788).
-BLÖDARE. (†) person som lider av blödande hemorrojder. Tholander Ordl. (c. 1870).
-BLÖDNING. Tholander Ordl. (c. 1870). 2NF 28: 486 (1918).
-FLÖDE. [jfr t. hämorrhoidalfluss] (†) = -BLÖDNING. TLäk. 1835, s. 220. Tholander Ordl. (c. 1870).
-KNÖL. [jfr t. hämorrhoidalknoten] (ofta ömmande o. värkande) knölformig utvidgning av blodådrorna kring ändtarmsöppningen; jfr -TAGG. Collin Ordl. (1847).
-KOLIK. (föga br.) häftiga plågor (kolik) beroende på ”hemorrojder”. Riks-Rådet .. Grefve Ekeblad afled i går .., sedan han i 3 timmar varit sjuk af en häftig hämorhoidal Colique, som .. slutades med slag. DA 1771, nr 227, s. 1 (möjl. två ord). Tholander Ordl. (c. 1870).
-KRANS. (föga br.) krans av hemorrojdalknölar kring ändtarmsöppningen. TLäk. 1833, s. 150.
-KRÄMPA. (†) Tholander Ordl. (c. 1870). Lilljebjörn Minn. 68 (1874).
-KÄRL. [jfr t. hämorrhoidalgefäss] = -VEN. Tholander Ordl. (c. 1870).
-LIDANDE, n. [jfr t. hämorrhoidalleiden] TLäk. 1835, s. 474. Tholander Ordl. (c. 1870). särsk. om sjukdom som sammanhänger l. antages sammanhänga med ”hemorrojder”. (Patienten har) Ständigt blodet åt hufvudet. Hemorhoidallidanden i öfre delen af korsbenet. LGBranting 2: 36 (1840).
-PULS. (†) känsla av pulsation vid hemorrojder. SvMerc. 3: 77 (1757).
-PULVER. vid hemorrojder användt pulver. Tholander Ordl. (c. 1870). SFS 1917, s. 2338.
-SALVA, r. l. f. jfr -PULVER. Julqväll. 1881, s. 10. Lindgren Läkem. (1902).
-SJUKA. (†) = -SJUKDOM. KrigT 1797, s. 5.
-SJUKDOM~02 l. ~20. ”hemorrojder”. VDAkt. 1784, nr 303. Tholander Ordl. (c. 1870).
-TAGG. (†) = -KNÖL. Man (bör) indela hæmorrhoidal-taggarne i inre och yttre. TLäk. 1833, s. 149. LGBranting 2: 9 (1839). Auerbach (1909).
-VEN. blodåder i ändtarmens nedre del (gm vars ansvällning hemorrojder uppkomma); i sht i pl.; jfr -KÄRL. Wide MedGymn. 232 (1896). 2NF 28: 481 (1918).
-VÄRK, r. l. m. (föga br.) värk som beror på ”hemorrojder”. Burman i 1SAH 4: 124 (1791). Leopold (1793) i MoB 9: 103. —
-ÅDER. (†) = -VEN. Holmberg 1: 1017 (1795).
-ÅKOMMA ~020. TLäk. 1835, s. 474. Wide MedGymn. 232 (1896).

 

Spalt H 775 band 11, 1930

Webbansvarig