Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HEMMA, v.2 -ade.
Ordformer
(hem- 1527c. 1580. hemm- 15441679)
Etymologi
[fsv. hema, v.; till HEM I 2; jfr isl. heima, v., mht. heimen]
(†) mottaga (ngn) i sitt hem, giva (ngn) husrum, hysa, härbärgera. Velie wij athj them inthet beskydde hwsze hema eller j nogen motte forswara. G1R 4: 98 (1527). Utan kyrkioherdens och församblingens tillstånd och veetenskap skole svermande folk intet intagas i soknen, hemmas eller hysas. Hagström Herdam. 3: 590 (cit. fr. 1652). VDAkt. 1680, nr 336 (1679).

 

Spalt H 767 band 11, 1930

Webbansvarig