Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HEMLIV hem3~li2v, n.; best. -et.
Etymologi
[av HEM I 2 o. LIV; jfr d. hjemliv]
(ngns) liv i hemmet (i familjens sköte); liv som föres i ngns hem; liv i ett hem. Snellman Tyskl. 398 (1842). Jag har alltid haft fruktan för ett stormigt hemlif. Carlén Skuggsp. 1: 39 (1861, 1865). Någon enda gång hände det dock, att en smula hemliv bereddes den hemlöse gossen. Vesterlund Skolm. 84 (1924).
Ssgr: HEMLIVS-BILD. i konst (l. litteratur) given bild av livet i ett hem. Nordensvan KonstH 217 (1900). En hemlivsbild av Greuze eller Chardin. Warburg Lenngren 307 (1917).
-MOTIV. (Målaren A. A. H. Jungstedt) har i målningar och teckningar behandlat hemlifsmotiv, familjescener o. d. 2NF 13: 288 (1910).
-SKILDRING. Den varma hemlivsskildringen Grimstahamns nybygge (av C. J. L. Almqvist). (Schück o.) Warburg Huvuddr. 3: 178 (1918).

 

Spalt H 759 band 11, 1930

Webbansvarig