Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HEM ssgr (forts.):
(I 2, 4) HEM-LANDSKAP~02, äv. ~20. HOHHildebrand i 3SAH 12: 208 (1897).
(II 2 a) -LAST. sjöt. returfrakt till hemorten l. hemlandet. VFl. 1908, s. 130. Därs. 1909, s. 34.
(II 1 a, 2 a) -LED, r. l. f. (numera bl. i vitter stil, föga br.) hemväg, riktning hemåt. Verelius 114 (1681). Vi vände nu åt hemled. SvKennelklT 1896, s. 74.
(II 1 a) -LEDA, v. (i skriftspr.) leda (ngn) hem; i sht i pass. Ekeblad Bref 1: 185 (1652). Frampå morgonen hemleddes tunnbindaren under sång. Blanche Bild. 1: 161 (1863).
(I 2) -LEVNAD. (numera föga br.) hemliv; sätt varpå man lever l. uppför sig i sitt hem. VetAH 1772, s. 231. Östergren (1927).

 

Spalt H 752 band 11, 1930

Webbansvarig