Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HEMKOMME, se HEMKOMMA, sbst.

 

Spalt H 750 band 11, 1930

Webbansvarig