Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HEMKOM- hem3kom~, förr äv. HEMKOMME- l. HEMKOMMO-.
Ordformer
(-kom- 1625 (: hemkomöl)1927 (: hemkomöl; anmärkt ss. folkligt i stället för hemkomstöl). -komme- 1621 (: heemkommeöl)1848 (: hemkomme-ölen). -kommo- 1667 (: heemkommo Ööl))
Etymologi
[till HEMKOMMA, sbst. o. v. Formen hemkommo- torde uteslutande hava associerats med substantivet]
i ssgr: hemkomst-.
Ssgr: A († utom i -ÖL): HEMKOM-MÅLTID. (-kom- 1753. -komme- 1669) = -ÖL. Stiernman Com. 3: 761 (1669). Borg Luther 1: Föret. s. 54 (1753).
-ÖL. (-kom- 16251927. -komme- 16211848. -kommo- 1667) (numera i sht i Finl., folkligt, föga br.) hemkomstöl (särsk. till firande av brudparets ankomst till hemmet efter bröllopet). Rudbeckius MemQvot. 130 a (1621). Hemkom-öl brukas (i Ångermanland) hos de fläste för slägten. Hülphers Norrl. 4: 376 (1779). Strömborg Runebg IV. 2: 239 (1898). Östergren (1927; anmärkt ss. ngn gg förekommande i folkligt spr. i stället för hemkomstöl).
B (†): HEMKOMME-MÅLTID, -ÖL, se A.
C (†): HEMKOMMO-ÖL, se A.

 

Spalt H 749 band 11, 1930

Webbansvarig