Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HEMEL-.
Ordformer
(hemel(l)- 1548 (: hemell ting)1715 (: hemeltinget). hemmel- 1541 (: hemmelhus)1720 (: hemmelhus))
Etymologi
[etymol. identiskt med HEMEL, adj.]
(†) i ssgr; eg.: hemlig.
Ssgr (†): HEMEL-HUS. avträdeshus; jfr HEMLIG-HUS, HIMMEL(S)HUS. VRP 5/11 1720. Forssell Hist. II. 1: 115 (1875; efter handl. fr. 1541).
-TING. (yttre) könsdelar; jfr HEMLIG-TING. SthmTb. 23/7 1548. Hoorn Siphra 97 (1715).

 

Spalt H 737 band 11, 1930

Webbansvarig