Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HEMATOM hem1atå4m l. he1-, äv. HÄMATOM häm1– l. 1-, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Ordformer
(hem- c. 1870 osv. häm- (hæm-) c. 18851920)
Etymologi
[till gr. αἷμα (gen. –ατος), blod, medelst den i svulstnamn vanliga avledn.-ändelsen -om (jfr KONDYLOM, MYOM, SARKOM m. fl.)]
med. med blod fylld ansvällning, kvarstående blodsamling i vävnader efter en blodutgjutning; blodsvulst. Tholander Ordl. (c. 1870). SvJordrB HusdjSj. 59 (1920).

 

Spalt H 729 band 11, 1930

Webbansvarig