Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HEMATO- hem1ato- l. he1-, l. -tå- l. -tω-, resp. 101-, äv. HÄMATO- häm1-l. 1-.
Ordformer
(hem- 1882 osv. häm- 18831922)
Etymologi
[av gr. αἱματο-, ssgsled till αἷμα (gen. –ατος), blod]
(i fackspr.) i ssgr: blod-.
Ssgr: HEMATO-GEN -je4n, adj. med. som uppkommit ur l. förorsakats av l. förmedlats gm blodet. NF 6: 239 (1882). SvJordrB HusdjSj. 203 (1920). 2NF 34: 170 (1922).
-LOGI. med. vetenskapsgren vars speciella föremål är blodet. FinBiogrHb. 1911 (1902).
-PORFYRIN. kem. derivat av blodfärgämnet hemoglobin. Hammarsten FysiolK 119 (1883). BonnierKL 5: 636 (1924).

 

Spalt H 729 band 11, 1930

Webbansvarig