Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HELT, sbst.2, m.?
Etymologi
[av d. helt, ä. d. hielth; jfr skån. dial. hält, i trakten kring Landskrona benämning på siken, ävensom stundom på multefisken Mugil chelo Cuv. (se Lilljeborg Fisk. 1: 397 (1884))]
(†) sik. Lakar och Foreller / Helt, Smerling, Elfweritz, Göös, Girs som meera geller / Än Horkor, Nors och Mört. Spegel GW 197 (1685).

 

Spalt H 714 band 11, 1930

Webbansvarig