Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HELMJÄRN, n.
Etymologi
[efter t. helmeisen, av helm, handtag, skaft (jfr HJÄLMHULT), o. eisen, järn. Det t. ordet torde snarast vara ellips av ett helmlochseisen, ”skafthålsjärn”]
(†) kilformigt järn användt vid utformandet av skafthålet på yxa. I sielfva smedian måste vara en god täter blåsbelg, .. durchslag, helmjern och våltapp. Broocman Hush. 2: 41 (1736).

 

Spalt H 712 band 11, 1930

Webbansvarig