Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HELGONMÄSSA hel3gon~mäs2a l. häl3-, äv. (numera i sht i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat) HELGEMÄSSA häl3je~mäs2a, r. l. f.; best. -an.
Ordformer
(hel- 1655 (: helmessonatten). helg- 16561815. helga- 1790 (: Helgamässotiden)1928. helge- c. 16551894. helgo- 1751 (: Helgomässo-tiden)1789. helgon- 1528 osv. helgona- (hellgena-) c. 1540 (: Helgonamesso tijdh)1691 (: helgonamesse korn). helgone- 1614 (: Helgonemässa dag)1754 (: Hälgone mässo tijden). heligenne- c. 1585 (: heligennemesse tidh))
Etymologi
[fsv. hälghona mässa, helgamässa, helghomässa. De kortare formerna ha trol. utvecklats ur grundformen hälgona- o. senare i allm. anslutits till HELG l. möjl. HELIG]
(numera bl. i fråga om ä. förh. l., i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat) alla helgons fest, allhelgonadag (se d. o. 1). JönkTb. 120 (1528). Kyrkiotijonde skal inlysas wid Helge-mässo och alt inlefvererat wara widh Martini. KOF II. 2: 317 (c. 1655). Modin GTåsjö 206 (1916).
Ssgr (numera bl. i fråga om ä. förh. l. i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat): A: HELGONMÄSS-, äv. (numera i sht i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat) HELGEMÄSS-AFTON. (-mäss- 1928 osv. -mässo- 1730) dagen före allhelgonadag. Tiselius Vätter 2: 88 (1730). Hedenvind-Eriksson Hjul. 5 (1928).
-DAG. (-mässa- 1614. -mässo- 16601762) [fsv. hälghona mässo dagher] dag(en) för ”helgonmässan”, allhelgonadag. Rääf Ydre 3: 159 (cit. fr. 1614).
-KORN. (-messe- 1691) (förr) om viss tiondespannmål. Där församblingerna icke wane wore studentehielpen medh dhen spannemåhl, som kallass helgonamesse korn, att fulgöra. VDAkt. 1691, nr 219.
-NATT. (-mäss- 1662 osv. -mässo- 1655) natt(en) före allhelgonadag. Murenius AV 311 (1655). Modin GTåsjö 251 (1916).
-SÄD. (-mässe- 1669) (förr) jfr -KORN. Ty behålla the sijn gambla sedh, att gifua nyårsdagh uthi pungen, och hellgenamässe sädh. VDAkt. 1669, s. 125.
-TID. (-mäss- 1793 osv. -mässe- c. 1585. -mässo- c. 15401827) [fsv. hälghona mässo tidh] tid(en) omkring allhelgonadag, allhelgonatid. OPetri Kr. 326 (c. 1540). Sedan kornet är bärgadt, plöges åkern om Helgomässo-tiden. Linné Sk. 152 (1751).
B (†): HELGONEMÄSSA-DAG, se A.
C (†): HELGONMÄSSE- resp. HELGEMÄSSE-KORN, -SÄD, -TID, se A.
D (†): HELGONMÄSSO- resp. HELGEMÄSSO-AFTON, -DAG, -NATT, -TID, se A.

 

Spalt H 685 band 11, 1930

Webbansvarig