Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HELGELIGA, adv.
Etymologi
[fsv. hälghelika; jfr isl. heilaglika; till HELIG 1, 2, 3]
(†) på ett heligt sätt, heligt. J äre witne och gudh teslikes, huru helgheligha, huru retferdeligha, och ostraffeligha wij vmgingom medh idher som troodden. 1Tess. 2: 10 (NT 1526). Vish. 6: 10 (Bib. 1541). Swedberg Schibb. c 2 b (1716).

 

Spalt H 679 band 11, 1930

Webbansvarig