Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HELGEFLUNDRA häl3je~flun2dra, äv. HÄLLEFLUNDRA häl3e~flun2dra, f. l. r.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(helg- (hälg-) 17401872. helge- (hälge-) 1681 osv. hälje-, helje- (-ie-, -ije-) 16401911 (: heljeflundrefiske). helle-, hälle- 16091924. hällie- 16401664)
Etymologi
[av HELIG o. FLUNDRA; jfr d. helleflyndre, isl. heilagr fiskr, t. heil(ig)butt, eng. halibut, holybut, fr. hellebut. Namnet syftar på att fisken användes ss. föda under fastan. Formen hälle- torde bero på dialektisk ljudutveckling l. inflytande från d.]
1) flundrefisken Hippoglossus hippoglossus Lin.; jfr HÄLLEFISK; äv. ss. ämnesnamn o. om anrättning av helgeflundra. Stekt helgeflundra. Asteropherus 18 (1609). Ifrån Uddevalla är .. inkommit färsk Saltsjö-fisk, näml. Rockor, Helje-Flundror (m. m.). DA 1771, nr 7, s. 4. Stuxberg Fisk. 423 (1895).
2) i uttr. lilla helgeflundran, flundrefisken Reinhardtius hippoglossoides Walbaum. Lilljeborg Fisk. 2: 295 (1886).
Ssg: HELGEFLUNDRE-, äv. HÄLLEFLUNDRE-FISKE.

 

Spalt H 679 band 11, 1930

Webbansvarig