Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HELGEANDS- hel1gean3ds~ l. häl1-, äv. -je-.
Ordformer
(helg(h)ands- 1528 (: helgandz hws)1599 (: Helgandzbroder). helgans- 1543 (: helganshusitt)1566 (: Helgans tijdher). helgeandes- 1695 (: Helge Andes Ört). helgeands- 1522 (: Helge Andz hws) osv. heligands- 1750 (: Helig Ands-hus)1902 (: Heligandsrot))
ssgsform till uttr. den helige ande (se ANDE VII 2).
Ssgr: HELGEANDS-BRODER. (förr) munk tillhörande helgeandsorden. Medhan tu wilt icke meer ruta (dvs. rumla), så haller hwar man tigh för en Helgandzbroder. Balck Ridd. C 3 a (1599). MeddSlöjdF 1897, 1: 22.
-ED, se HELGONSED.
-GÅVA. (†) gåva till ett helgeandshus. Inga helge andz gåffuor, kunna noghot hielpa ther som kerleken icke är med. OPetri Sal. I 3 a (1535).
-HUS. [efter mlat. domus sancti spiritus, eg.: hus invigt åt den helige ande] (i fråga om förh. under medeltiden o. 1500-talet) barmhärtighetsanstalt för vård av sjuka, fattiga o. ålderstigna samt härbärgering av främlingar. G1R 1: 34 (1522). Gråbrödhra closter j wår stadh Stocholm .. skal her epter wara till itt helgeandz hwss, ther fattigha siuka menniskior vthi vphollas skola. Därs. 7: 252 (1531). Forssell Hist. 1: 190 (1869).
-ORDEN. (förr) viss munkorden som särskilt sysselsatte sig med sjukvård. Spetale bröder, helgeandz orden, the draga suart mz dubbel hwijt kors. OPetri Clost. A 4 b (1528).
-ROT. den inom medicinen använda örten Angelica officinalis Hoffm., angelika (se d. o. 1). L. Paulinus Gothus Pest. 74 b (1623).
-TID. (†) gudstjänst l. böner till den helige andes ära. LPetri Kyrkiost. 36 b (1566).
-ÖRT. (†) = -ROT. Wahlenberg FlSv. 175 (1824). Anm. Ordet förekommer tidigast särskrivet: H. Andes ört. Schroderus Comenius 136 (1639). Helge Andes Ört. Florinus Voc. 140 (1695).

 

Spalt H 677 band 11, 1930

Webbansvarig