Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HELENDELES, adv.
Etymologi
[efter mönster av MERENDELS bildad avledn. av HEL, adj.]
(†) fullständigt, helt. Kring Gottland och Öland mästedehls, samt Carlsöijarne helendehles finnes watnet warit til 12 â 15 fampnar högre än det förtiden är. Hiärne 2Anl. 99 (1702).

 

Spalt H 669 band 11, 1930

Webbansvarig