Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HEJ, sbst.2, n.?
Etymologi
[av ovisst urspr.]
försmädelse, skam? Thet måtte skee migh och honom til hey, / At Klockegiutaren och iagh finge ney. Bedlegr. 11 (1647).

 

Spalt H 630 band 11, 1930

Webbansvarig