Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HAUTRELIEF å1reljäf4 l. -liäf4, stundom or1-, äv. 3~02 resp. 3~002, r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[liksom t. o. eng. hautrelief av fr. haut-relief, av haut, hög (jfr HAUSSE), o. relief (se RELIEF)]
konst. högrelief; konkret o. abstr.; motsatt: basrelief. Arbete i hautrelief. SvLitTidn. 1820, sp. 474. Hautrelieferna öfver kyrkans portal. Snellman Tyskl. 8 (1842). 2NF 22: 1322 (1915).

 

Spalt H 535 band 11, 1930

Webbansvarig