Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HARPA, v.3
Etymologi
[möjl. samma ord som sv. dial. harpa (härpa), strama, vara stel l. styv o. d.; jfr d. dial. de hærper, det ”kniper” (för ngn); möjl. dock ombildning av l. felaktigt för HAPRA; jfr HARPLA, v.2]
(†) opers.: ”knipa”, ”haka upp sig”, uppstå svårigheter. Der nu .. på den Pohlniska sidan, ännu med satisfactions-puncten skulle harpa; så kunde då den saken .. med Konungen i Pohlen åter igen företagas och prosequeras. Nordberg C12 1: 221 (i handl. fr. 1702).

 

Spalt H 471 band 11, 1930

Webbansvarig