Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HANDELBAR, adj.
Etymologi
[till HANDEL l. HANDLA; efter t. handelbar]
(†) som kan vara föremål för handel. (Vid skeppsbrott bärgat gods,) hwilket de (dvs. strandrövarna) .. såsom wälfången egendom nyttia och emellan sig lika som en handelbar wara föryttra. Stiernman Com. 5: 678 (1697).

 

Spalt H 370 band 11, 1930

Webbansvarig