Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HAMPA ham3pa2, v.2 -ade.
Etymologi
[trol. bildat av HAMPA, sbst. 2 b slutet (uttr. ta ngn i hampan o. d.); jfr HAFFA]
(vard., mindre br.) om polis: gripa (ngn), ”haffa”, ”hånka”. Hallerstedt och Cardell berättade, att de .. sökt spränga en .. poliskordong på Vaksalagatan, och för den skull blifvit omedelbart hampade. Lindqvist Stud. 59 (1906). NDAVL 1911, nr 99, s. 4.

 

Spalt H 232 band 11, 1930

Webbansvarig