Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HALVNING, f. l. m.
Etymologi
[fsv. halfninger, hælfninger; jfr isl. helfningr; avledn. av HALV]
(†) i uttr. till halvnings, till hälften, hälften var. Stiernhielm Fateb. C 2 a (1643). Thorfin hölt thet rätmätigast wara, at the delade öyarne til halfnings sin emellan. Peringskiöld Hkr. 1: 541 (1697; isl.: at halfar eyar hefþi hvor þeirra).

 

Spalt H 176 band 11, 1930

Webbansvarig