Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HALVNAD, p. adj.
Ordformer
(half- 16471677. hall- 1705)
Etymologi
[avledn. av HALV]
(†) om havande kvinna: halvgången; äv. i uttr. halvnad med barn o. d. Hon går halfnadt med en Gymnasistæ Nicolaij Olaj barn. VRP 1647, s. 219. Ingen Copulatio Carnalis war kommen dem emillan, som tå för migh berättades och war lickwäl nästan halfnat medh barn. VDAkt. 1677, nr 147. Effter räkningen lärer hon varit hallnad wijd vigzlen och ändå brukat brudeskrudh. Därs. 1705, nr 193.

 

Spalt H 175 band 11, 1930

Webbansvarig