Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HALV- ssgr (forts.):
(4) HALV-ELDFAST~02 l. ~20. tekn. om lera: som har lägre smältpunkt än eldfast lera, sintrande; jfr KLINKER-LERA. TT 1898, K. s. 74. En för gatklinker passande lera måste vara både smältbar och eldfast (”halfeldfast”). Därs. 1899, K. s. 1. SydsvGeogrSÅb. 1925, s. 71.
-ELFTE, se HALV 1 f.
(4) ENGELSK. särsk. (förr) om visst slags kläde; äv. i n. sg. ss. sbst.; jfr ENGELSKT. SthmStadsord. 1: 81 (1641). Wäggekleden och Klädesdukar: .. 23 al(na)r Rödt Halfängelst i 6 stycken. Nordström o. Dahlander ÖrebroSl. 144 (i handl. fr. 1654). 1 Qwin Folckz Kiortell af Rött hallf Engelst Kläde. BoupptSthm 15/3 1669. TT 1884, s. 99 (1672).
(4) -ENKEL. zool. i uttr. halvenkel beckasin, den till beckasinsläktet hörande fågeln Gallinago gallinula Lin., hårsnäppa; jfr HALV-BECKASIN. Nilsson Fauna II. 2. 2: 155 (1834). FoFl. 1907, s. 40.
(1) -ENSKILD~20, ngn gg ~02. om sjukrum å sjukhus o. d.: avsedd för tvenne patienter. Lundin NSthm 579 (1889). SFS 1920, s. 1301.

 

Spalt H 153 band 11, 1930

Webbansvarig