Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HAKA, sbst.2, f. l. r.
Etymologi
[av samma stam som HAK o. HAKE, sbst.2 Benämningen torde ha avseende på fågelns kluvna stjärt]
(†) rovfågeln Milvus milvus Lin., glada. Ekblad 218 (1764).

 

Spalt H 51 band 11, 1930

Webbansvarig