Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HAJFEL, sbst.2
Etymologi
[elliptisk bildning till HÄVELTUNNA (hajfel-) med missuppfattning av förra ledens bet.]
(†) Hajfel kallas vid förtent blecksmide 68 Par, eller Störtor bleck, som på en gång läggas uti hajfeltunnorne, at på 3 a 4 dygn betas, eller renas ifrån slagg och glödspån. Rinman (1788).

 

Spalt H 46 band 11, 1930

Webbansvarig