Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HAGTORN hak3~2rn, i vårdat spr. äv. hag3~, äv. ha3g~, i södra Sv. äv. 4~1, sbst.1; förr äv. HAVTORN, sbst.1, r. l. m. (IErici Colerus 1: 57 (c. 1645) osv.). äv., i sht i koll. anv., n. (Aurivillius Gr. 30 (1684), Östergren (1926)); best. -en, äv. =, ss. n. -et; pl. (i bet.: hagtornsträd l. -buske) -ar (VetAH 1761, s. 31, Dalin (1852)), ss. n. (†) = (Atterbom SDikt. 1: 33 (1811, 1837)) (utan pl. Sahlstedt (1773), Sundén (1885)).
Ordformer
(hack- 1872 (med hänv. till hag-). hag- 1538 osv. hage- 16901757. hagel- 1910 (fr. Halland). hagen- c. 1645c. 1680. hagg- 1771. hak- 1734. ham- 1870. hav- (haf-) 1745 (fr. Småland)1868 (fr. sydligaste Sv.). have- 1824 (fr. södra Götaland). havel- 1910 (fr. Halland). haven- 1838 (fr. Skåne))
Etymologi
[fsv. haghthorn, motsv. ä. dan. o. dan. havtorn (have(n)-, hage(n)-, havn-), isl. hagþorn, fsax. haginthorn, mnt., mht. o. t. hagedorn, feng. hægþorn, haguþorn, eng. hawthorn; till HAGE 1 o. TORN, tagg. Ordet betyder eg.: taggväxt som brukas ss. häck. Formen hagen- torde vara lånad från d. Formerna med -el- torde bero på folketymologisk ombildning av formerna med -en-. Formerna med hav- äro dels sydsv. dialektformer, dels uppkomna gm sammanblandning med HAVTORN, sbst.2]
benämning på vissa buskväxter l. smärre träd som kännetecknas av spetsiga taggar l. tornar; äv. koll.; äv. om trä l. virke av ifrågavarande växter; jfr HAG-TÖRNE. — särsk.
a) (individ l. art av) växtsläktet Cratægus Lin.; särsk. arten Cratægus oxyacantha Lin., rundhagtorn, vanlig hagtorn, o. arten Cratægus monogyna Jacqu., trubbhagtorn. Franckenius Spec. F 3 a (1638). Cratægus, Hagtorn. Denna busken är en af de bästa til fasta och beständiga häckar. Aspelin Fl. 29 (1749). Om Sommaren 1759 voro alla mina Hagtornar mycket antastade af en art svart slemmig mask. VetAH 1761, s. 31. På hagtornet vid den gamla gårdens stengärde glimmar det från dunkelröda frukter. Rosenius Himmelstr. 123 (1897, 1903). Här finnes .. en röd dubbel hagtorn, som från buske vuxit upp till ett stort träd. PT 1904, nr 145 A, s. 3. — jfr BRED-, RUND-, SPETS-, STAM-, TRUBB-HAGTORN.
b) (†) växten Rosa canina Lin., nyponbuske. Lind (1738). Trozelius Rosensten 133 (1771). (Sv.) Hagtorn .. (lat.) cyospathus. Lindfors (1815).
c) (†) växten Cornus mas Lin., körskornell, kornellkörs. VarRerV 57 (1538). (Lat.) Cornus .. (sv.) Kornelleträä, Wälsk Kersebärträä, Törlingträ, Hagtorn. Tillandz B 3 b (1683). Ugla PræfNæsg. 35 (1734). (Sv.) Hagtorn, .. (lat.) cornus. Lindfors (1815).
d) (†) växten Ruscus aculeatus Lin., stickmyrten. 2LinkBiblH 4: 66 (c. 1550).
e) (†) växten Arbutus unedo Lin.? (Sv.) Hagtorn, .. (lat.) arbutus. Schenberg (1739).
Ssgr (i allm. till a): A (†): HAGTORN-BÄR, se C.
B (†): HAGTORNE-FRÖ, se C.
C: HAGTORNS-ART. jfr ART 8 a α. HbTrädg. 5: 51 (1874).
-BLOMMA, r. l. f. Thomson Insect. 22 (1862).
-BÄR. (-torn- 1579. -torns- 1739 osv.)
1) till a. Rothof (1762). VaruförtTulltaxa 1: 71 (1912).
2) (†) till c. VarRerV 57 a (1579).
3) (†) till e. Swedberg Ordab. (c. 1730). Schenberg (1739).
-FRUKT. särsk. (†) till c. Linc. (1640). Hamb. (1700).
-FRÖ, n. (-torne- 1773. -torns- 1775 osv.) Barchæus LandthHall. 18 (1773). HbTrädg. 5: 2 (1874).
-HÄGN. (†) om av avhuggna hagtornsbuskar bestående stormhinder? En befästningh wari emot fiendhens hastigha anlopp, förwahradh medh .. hagtornshängn, stacket .. eller annan träwärn. Wärenskiöld Fortif. C 4 a (1673).
-LÖV. Serenius EngÅkerm. 294 (1727).
-MISPEL. bot. ympbastard mellan hagtorn o. mispel. Lidforss Kås. 2: 76 (1912).
-MJÖLDAGG ~20 l. ~02. bot. mjöldaggssvampen Podosphæra Oxyacanthæ Dec. MeddLAExperF 1: 40 (1885).
-PLANTA, r. l. f. —
-PLUGG, r. l. m. När man tager Mirabolanum, .. stöter thet til pulfwer, bårar ett håål i samma Mattkätna Träd .., kastar thet samma Pulwer i Hålet, och slår före medh en Hagtorns Plugg, så äta samma Träd inga Mattkar meer. Hildebrand MagNat. 221 (1654).
-SLÄKTE(T). i sht bot. växtsläktet Cratægus Lin. Agardh (o. Ljungberg) III. 1: 274 (1857). VetAÅrsb. 1909, s. 167.
-TAGG. Hagberg Shaksp. 11: 83 (1851).
-TAND. (enst.) = -TAGG. Karlfeldt FridVis. 77 (1898).
-TRÄ. (†) = -TRÄD. Linné Sk. 200 (1751).
-TRÄD. hagtorn som vuxit upp till ett träd. BotN 1871, s. 186. Edgren Tennyson 16 (1902).

 

Spalt H 41 band 11, 1930

Webbansvarig