Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HAGER, adj.
Etymologi
[av t. hager, av ovisst urspr.]
(†) mager; spinkig. Altid tanckfull, bleek och mager / Slarfuig, hungrig, tunn och hager, / Måst iag (en Poet Castillan) Skrymslas (dvs. hålla mig undan) huar iag far / Sälsam i mitt Taal och Swar. Stiernhielm Parn. 2: 6 (1651, 1668). Eij under dä Landet är hagert ok spinkot, / emädan däd alti’ har warit så kinkot. Columbus Ordesk. 21 (1678).

 

Spalt H 39 band 11, 1930

Webbansvarig