Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HACKELVÄRK l. HAKELVÄRK, n.; best. -et; pl. =; l. HA(C)KELVÄRKE, n.; best. -et; pl. -en.
Ordformer
(hackel- 16261745. hakel(l)- 16031691. häckel- 1669. -värk (-e-) 16711745. -värke (-e-) 1617 (: -wärken, pl. obest.), 16221681)
Etymologi
[fsv. hakulvärk, stängsel av pålar o. ris, liksom ä. d. hagelværk, d. havelværk, av mnt. hakelwerk, nt. hakelwark, l. t. hackelwerk, enklare stängsel bestående av korsvis nedslagna pålar o. där ovanpå lagt taggigt ris, yttre försvarsvärk utanför ett gm murar befäst slott, av mnt. hakel- resp. t. hackel-, besläktat med HAG, HAGE o. HÄCK, o. mnt. resp. t. werk (se VÄRK, inrättning m. m.)]
(†) enklare (av korsvis nedslagna pålar med där ovanpå lagt ris l. av palissadvärk bestående) förskansning kring en ort; jfr STAKET; äv. om en så befäst gård l. mindre ort (förstad) utanför ett slott l. en befäst stad; i allm. i fråga om förh. i de forna sv. östersjöprovinserna. De .. stucke elden på tre heller fyre kåter vdi Hakelwerkett. SUFinlH 2: 44 (1603). Invohnerne uthi Iwanogorodz hakelverke. OxBr. 1: 212 (1622). KrigskollSkrKMaj:t 30/9 1652 (om förstad vid Göteborg). Then 29 Martii kom Herr Jacob in för Coporien .. i full Slachtordning, Natten ther efter låter han hugga neder Staketet och Hakelwärket, och bestijga Wallen. Widekindi KrijgH 74 (1671). Juslenius 84 (1745). jfr: Uthi Nye Förstaden på Ladegårdzlandet quarteret Häckelwärket. BoupptSthm 20/7 1669.
Ssg: HACKELVÄRKS-HUS. (†) hus i förstad. KFÅb. 1913, s. 208 (1711).

 

Spalt H 23 band 11, 1930

Webbansvarig