Publicerad 1930   Lämna synpunkter
HACK hak4, sbst.5
Etymologi
[av nt. hacke l. t. hacke, häl; jfr holl. hak; möjl. besläktat med HAKE. Uttr. i hack och häl (senare ombildat till hack i häl) är möjl. bildat i anslutning till uttr. i hamn och häl]
i uttr. följa l. vara o. d. ngn l. ngt i hack och häl l. hack i häl o. d., följa osv. ngn tätt i hälarna, följa osv. tätt efter l. alldeles inpå ngn l. ngt, hava l. o. d. ngn i hack och häl l. hack i häl efter sig, hava osv. ngn i hälarna l. omedelbart efter sig; äv. bildl. (Somliga) låta qvinfolken följa sig under slåttertiden i hack och häl på hårdvallsängen, at strax hopräfsa det afslagne gräset. Linné Vg. 98 (1747). Vara hack i häl (i hack och häl) efter ngn. Cavallin (1875). Hack i häl på äktenskapsfloden följde .. en starkt stegrad nativitet. Fahlbeck Ad. 2: 252 (1902). Hack i häl efter mig har jag garparna. Heidenstam Svensk. 1: 226 (1908).

 

Spalt H 10 band 11, 1930

Webbansvarig